פורום ציבורי כרמל
חיפה והכרמל1 - המאה ה- 19
 
"פורום ציבורי כרמל" הוקם כעמותה על ידי קבוצת תושבי הכרמל ששמו להם למטרה לשמור על צביונו הייחודי של רכס הכרמל. במסגרת פעילותו מארגן הפורום את התושבים ומסייע להם במאבק בתוכניות בנייה חריגות, הפוגעות באיכות חייהם ובסביבתם. 
העמותה עוקבת אחר פעילות גורמי התכנון העירוניים במטרה להבטיח עמידה במסגרות של חוקי הבנייה ותוכניות המתאר העירוניות, תוך שמירה על איכות החיים והסביבה הייחודיים בה התברכה עירנו: אזורי מגורים המצויים בצמוד לחורש, שכונות שקטות, צפיפות מגורים נמוכה, צמחייה מטופחת ברחובות ובחצרות, ונוף לים.   העמותה דואגת גם לשימור אתרים היסטוריים, ושטחים ירוקים בשכונות מגורים. 
עמדתנו מתבטאת בהתנגדות לבנייה חריגה שאינה מתאימה לאופיו של רכס הכרמל,  מצד אחד, אך גם מוכנה להשתלב בתהליך פיתוח ובנייה שייתן מענה מתאים לצרכי התושבים ולצביונו של הכרמל, מצד שני. מסיבה זו דוגל הפורום בשיתוף התושבים בתכנון העירוני  ובעיקר בשכונות המגורים שלנו. להשגת המטרות הללו אנו גם חוברים  ומשתפים פעולה עם ארגוני סביבה,  ועדי שכונות וכד'. 
למימון פעולותיה נעזרת העמותה בדמי חבר של העמיתים ובתרומות מקרנות שונות, כאשר כל העבודה כולה נעשית בהתנדבות. העמותה מנוהלת ע"י ועד אשר נבחר אחת לשנה באסיפה הכללית של העמותה.
במשך תקופת פעילותה, מאז הקמתה בשנת 1997 , הצליחה העמותה להגביר את מודעות הציבור לנושאים הנ"ל, לגייס את התקשורת ולפרסם באופן שוטף את נושאי פעילותה. בהשפעת הפורום הוקמו ועדים שכונתיים הפועלים למען בנייה המתאימה לסביבת אזור מגוריהם.
העמותה תרמה גם לעיכובם ואף לביטולם של מספר פרויקטים לא רצויים ברכס הכרמל:
• אישור מסמך המדיניות למרכז הכרמל המגביל את גובה הבניינים באזור  ל-9 קומות.
• בוטלה החלטתה של הועדה המחוזית להפקיד את פרויקט משכנות התשבי לאחר שתושבי הרחוב עתרו לבית המשפט.
• בית המשפט העליון בטל את תוכנית הרחבתו של בית קפה "השמורה" הנמצא בשטח ירוק בין הרחובות פיק"א ואורן.
• החלטת הוועדה המחוזית שאינה מאפשרת למסמך המדיניות לציר מוריה לאשר בדיעבד את כל בתי העסק הבלתי חוקיים לאורך הציר.
 
אנו קוראים לתושבים להצטרף ל"פורום ציבורי כרמל" ולסייע לנו במאבקנו לשמירת איכות החיים ברכס הכרמל ובחיפה!

 
 

Following mention points will grant a person to process the space from others and also will be finding that iPhone is relatively cheap michael kors bags lucrative, efficient additionally, the best choice. iPhone 4s system is a advanced most handset device all types of incredible features as a result it a fantastic handset device for operating a company with each day work. nike blazer With all your incredible features michael kors bags available and functionality, iPhone is distinguishable from others and stands if you are an incredible handset device for just a continuing development of any application. nike blazer pas cher SynapseIndia is known as a leading apple database development company that extensivelyexperienced and highly michael kors bag skilled android app team that believes in providing top quality with best efforts.Nike Blazer Inducing the glory, Nike Pas Cher iPhone is considered the main device for apps to start to be used upon. Then, there had been several incidences, from where the tracker app has arrived handy therefore the devices have actually been recovered. Moreover, the Nottingham michael kors bags on sale police department is reluctant in paying up the damages in for those innocent resident as they definitely believe that they have enough great alleviate this job, except for erring signal inside installed tracker on the said device. Considering the amount apps popping out inside niche for plenty of devices, whether or not it's Apple phones, Android devices or Blackberry phones, incidences like michael kors bags available however these are great example produce caution in because of the app from authentic vendors. nike blazer However, Nike Pas Cher all of these certainly really do not convey that using apps can be dangerous, but it really certainly claims that using a reduced amount of genuine apps is by and large troublesome.Online Bags Brand Blog Features about Michael Kors Bags Available on the market App Development For first time Users Russians think the method that you would celebrate 2012, very much like it'll cost you it.

nike blazer pas cher That's they dress fresh clothes for celebration, prepare huge meal having an abundance of dishes, buy lots of presents for the associates and family. Russian Christmas is well-known relating to the 7th of January. 2012 is generally celebrated with friends, also, Nike Tn Pas Cher the Christmas is traditionally celebrated with parents and family. Nike Air Max Plenty of people check out a church on Christmas Eve or begin the morning on Xmas day. Whilst in the afternoon everyone gets together in your Christmas dinner. In darkness, mostly inside villages and small towns, children include property to property signing carols, and receiving gifts and sweets. Russian many families love Year. Nike Blazer Pas Cher Build a good plan available for you and also your Russian girl dating. Make those holidays unforgettable for you two.It is almost always the only most popular holidays in Russia, Ukraine, Moldova, Pas Cher Nike Belorussia besides other countries of FSU. Several countries it's really just a national holiday together with a day off, in a few it is not necessarily official holiday, but nonetheless most celebrated in Russia and Ukraine. Nike Blazer Pas Cher This is often this is the best holiday for living space of diverse years. Nike Tn Pas Cher It is in reality a practice: all men congratulate each woman of the lives. With this subject day women typically are not able to do what's necessary in your own home: men cook, clean, arrange a holiday dinner or possibly night into the restaurant. nike blazer pas cher All ladies tomorrow receives presents, flowers, indication of affection and admiration, cards, love poems, etc. Nike Pas Cher The gifts will be required, though the attention an example may be a vey important. Actuality tends to be that day specialist showing your Russian woman over with special. Women's Day in 2013 is on its way. What's your cover your Russian women dating? It is almost always one of the most favorite holidays of Russia people. nike blazer pas cher Many start planning the Easter by preserving the Lent. The Thursday before Easter may be known as ''Clean Thursday''. Due to this day Russia women clean the homes, cook, prepare presents for Easter. The most common tradition during this particular day to dye the eggs red and bake sweet pastries, called "Kullichi''. Nike Pas Cher To the Easter morning people check out a church to your mass. They take food there which should be blessed. nike blazer pas cher Following mass, they are going back on your large Easter dinner. On that day Russian greet oneself with ''Kristos Voskres'', which signifies ''Christ is alive'', using three kisses inside cheeks. If you fly to check out your Russian girlfriend at Easter, make sure you remember these traditions. karen millen sale Every marriage requires work, dedication, numerous compromise and commitment. For more information visit Dating Russian Women Tips.Celebrate Utilizing your Russian Women DatingTo gain married to many Russian woman plus a satisfied marriage, you should celebrate these nike pas cher Russian holidays together it does not matter you may well be dating the Russian girl and possess married. Every marriage requires work, dedication, numerous compromise and commitment. A nike pas cher significant international marriage requires a large amount more consideration and attention simply because the obstacles how the couple faces. These obstacles is cultural and design of life difference. For this reason it cannot be overemphasized understand one another's cultures and traditions. nike blazer pas cher Christmas season will be the great aspect to any culture. Let's know more about the preferred holidays of Russian as well as Ukraine girls.Russians think the way you would celebrate 2012, just like it will cost you it. This is why they dress fresh clothes for celebration, prepare huge meal that have an abundance of dishes, purchase numerous presents for good friends and family. Russian Christmas is well known on the 7th of January. 2012 are frequently celebrated with friends, also, the Christmas is traditionally celebrated with parents and family. Lots of folks look for a church on Christmas Eve or begin the morning on Xmas day. nike blazer pas cher Within afternoon everyone gets together for ones Christmas dinner. Throughout the night, mostly inside villages and small towns, children include property to property signing carols, and receiving gifts and sweets. Russian many families love Year. Make a great idea for yourself and then your Russian girl dating. Make those holidays unforgettable in every case two.