תוכניות בניה חריגותעיריית חיפה מקדמת בכרמל תוכניות בנייה חריגות בגובהן ובצפיפות הבנייה, בהתאם לדרישות יזמים וללא בדיקות מתאימות של השפעתן על הסביבה ועל איכות החיים של תושבי העיר. במסגרת בנייה חריגה זו ניתן למצוא מספר פרוייקטים בעייתיים מאוד שמופיעים על מפת הסכנות הסביבתיות בחיפה. 
להלן רשימה חלקית של תוכניות מסוג זה הידועות לנו כיום שחלקן כבר הסתיימו: