קישוריםקישורים לארגוני סביבה ולעיריית חיפה:

אדם טבע ודין- http://www.yarok.org.il

שתיל-   http://www.shatil.org.il/site

עיריית חיפה- http://www.haifa.muni.il/haifa/Pages/haifa.aspx

המועצה לשימור מבנים ואתרים -  http://www.shimur.org.il

מגמה ירוקה - http://www.green.org.il

חיים וסביבה- http://www.sviva.net

החברה להגנת הטבע - http://www.teva.org.il/