חברי הוועד
כותרת לתמונה

מבט מוודג'ווד לרח' ביכורים
רמי חן יו"ר
הדרה בן-יוסף
זהבה פורת
יעל אמיתי
דרור צרניק
אריאל כהן
גליה בקר
גד הרן

כתובת העמותה:
פורום ציבורי כרמל 
ת.ד.  6534  חיפה  מיקוד: 31064 
טלפון 4685634 058
פקס:  4702218 077

מס. עמותה: 580305084