חדשות ועדכונים
מסיבת האביב

שינוי שלביות פרויקט מגידו

בתחילת אוגוסט 2016 פורסמה על ידי היזמים של "מגדלי מגידו" (השטח שבין רחוב מגידו לרחוב יפה נוף) בקשה לשינוי שלביות הבנייה בתוכנית. ע"פ הבקשה תתחיל הבנייה במתחם (בצדו המזרחי) כבר עתה, זאת למרות שהוועדה המחוזית קבעה בהחלטתה מ- 2013 שתחילה יוקם בית ספר חלופי לבי"ס "דוד ילין" ושכל התלמידים יועברו ממנו לפני תחילת הבנייה. עוד קבעה הוועדה שתנאי זה מהותי לקבלת היתר.

החשש הנו שהתעלמות מהתנאי המהותי וההקלה יבואו כרגיל על חשבון הציבור. חשש גדול במיוחד קיים בקרב ההורים המודאגים מהסמיכות הגדולה של אתר הבנייה לבית הספר אשר יסכן את ילדיהם, יקשה על תפקוד בית הספר כתוצאה מהיקפם הגדול של העבודות, תנועה ציוד הנדסי, משאיות ורכב כבד באזור, יפגע במהלך התקין של הלימודים עקב הפרעות רעש ויזיק לבריאות הילדים כתוצאה מזיהום אבק.

 פורום ציבורי כרמל, ארגן מפגש להחתמת מתנגדים. ואירגן ועד פעולה מבין ההורים והתושבים כדי להתנגד לבקשת השינוי. הוועדה המחוזית דחתה את בקשת השינוי.

  הופקדה תוכנית המתאר החדשה של חיפה חפ/2000!
הועדה המחוזית הפקידה בשבוע הראשון של מרס את התוכנית להתנגדויות הציבור תוך 90 יום. תוכנית זאת תחליף את תוכנית המתאר הישנה משנת 1934. התוכנית תקבע את פניה של חיפה לדורות הבאים: תוספת תושבים לעיר, ציפוף הבנייה, תוספות אחוזי בנייה, שטחים ירוקים, אזורי מסחר ותעסוקה, נמל ועוד נושאים העשויים להשפיע על איכות העיר והחיים של כולנו.
הפורום הקים צוות מקצועי לבדיקת התוכנית במטרה לבחון את השלכותיה על רכס הכרמל, ארגן כנס ציבורי להסברת התוכנית ולהגשת התנגדויות.
התוכנית אושרה אך טרם פורסמה ברשומות.

תוכנית לבניית מגדל בן 12 קומות בפינת רחוב ביכורים ושדרות הנשיא

אושרה התוכנית לבניין של 11 קומות ברחוב הביכורים 1-3, עם 10 קומות מגורים מעל קומת מסחר באגף העליון ו-10 קומות באגף התחתון. יהיו בו 67 יחידות דיור. כמו כן יורחבו הרחובות ביכורים ומעלות הבוצרים. התוכנית חורגת ממסמך המדיניות למרכז הכרמל שקובע בנייה עד 9 קומות באזור זה. העירייה מתרצת את החריגות בהקצאת מצפה נוף לטובת הציבור, אך מתעלמת מהקשיים שהפרויקט יצור עקב מיקומו ומהתמורה לה זכאים  העיר והציבור כנגד מאות אחוזי הבנייה שהוספו לפרויקט.

צפוי שהתוכנית תיצור בעיות תנועה ברחוב הביכורים כיוון שמדובר ברחוב חד סטרי תלול, המצוי במעלה ההר ובפתחו של מרכז הכרמל. לכל זה יש להוסיף את השימושים של רחוב הביכורים המהווה אחד מצירי הגישה למרכז הכרמל וציר תנועה יחידי לבי"ס תיכון גדול (עירוני ה') ולמרכז הספורט "מכבי".  לא נראה שהרחבת הרחובות ביכורים ושדרות הבוצרים אפשרית, כיוון שהם צרים והבתים קרובים מאוד לכביש.

   אושרה תוכנית חפ/2158  מגורים ומסחר בככר קרית ספר - רח' מוריה

הועדה המחוזית אשרה בתאריך 2.12.13 את התוכנית להקמת  מגדל בן 11 קומות מעל שתי קומות מסחר וחניון ציבורי שבו 100 מקומות חניה. שטחה הוא כשניים וחצי דונם והיא כוללת 55 יחידות דיור. במגרשים סביבו יותרו מבנים בני 6 קומות בלבד.
החשש הגדול הוא, שהתוכנית תהווה תקדים לבניית מגדלים נוספים שישנו לחלוטין את אופיו של הכרמל ויגרמו לפגיעה חמורה באיכות החיים והסביבה של כלל התושבים ברכס. החלטת ביניים של הועדה המחוזית קובעת שהחניון המתוכנן מתחת לכיכר ספר יהיה בבעלות ציבורית ולא פרטית.

   תוכנית מורדות לינקולן-תל אהרון קודמה הכנת תוכנית חדשה

ב-2016 הכינה העירייה תוכנית חדשה ל630 דונם והיא כוללת 2000 דירות בלבד, לאחר שהועדה לתכנון ובנייה החליטה ב-2014 לקצץ בשליש את מספר יחידות הבנייה בתוכנית, שיבנו בשטחים שמדרום מערב לדרך פרויד ובהם מלונאות ו-900 יחידות דיור.
תוכנית מורדות לינקולן-תל אהרון משתרעת על המורדות המערביים של הכרמל, מתחת לרחוב הרופא ורחוב לינקולן (מורדות לינקולן), על תל אהרון וחטיבת קרקע שמתחת לכביש פרויד (רח' וינשל) . במסגרת התוכנית יוקמו 3174 יחידות דיור בשטח של 870 דונם עם מבנים בגובה 7 עד 20 קומות.
התוכנית כוללת חפירות ובנייה מאסיבית מאד של רבי קומות, עם בנייה שאינה מרקמית ושתפגע קשה מאד בהר, בטבע, במראה הנשקף לכרמל ובנוף לים. התוכנית תכביד מבחינה תחבורתית על דרך פרויד, מרכז חורב וצומת מת"מ. הבינוי בסמוך לנחלי אזוב ואחוזה כדי 50 מטר בלבד יגרום לפגיעה ממשית בהם. המראה של ההר מכיוון דרום והחוף יהיה כשל "החומה הסינית" בשל גובה המבנים וצפיפותם.